Forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestation Værløse

Gamle hangarer indgår i Freja ejendommes planer for Sydlejren
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har henover foråret 2017 godkendt "Forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen”, som har været i høring samtidig med Byrådets Forslag til kommuneplan 2017.
Siden Flyvestation Værløse blev forladt af Forsvaret i 2008 har ønskerne, visionerne og drømmene for Flyvestationen været mange. Flyvestationens unikke natur, landskabskarakteren, kulturhistorien, vidderne og det store himmelhvælv gør tilsammen området til noget ganske særligt.  Flyvestationen kan også kaldes for ”Drømmestationen”, da fantasien og drømmene bliver sluppet løs, i det øjeblik man sætter fod på området.

Fra lukket hemmeligt område til åbent offentligt rekreativt areal

Ved Forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges som militært område, og Forsvaret forlod området i 2008.

I en regeringsaftale fra august 2013 blev ejerskabet til Flyvestationen overdraget til Naturstyrelsen, Freja ejendomme og Nationalmuseet, mens Forsvaret beholder et mindre område. Derudover ejer Boligejendom et område i den nordlige del af Flyvestationen samt en smal tange fra Søndersø til et udlagt kirkegårdsareal i syd ved Jonstrup.

Flyvestationens overgang fra et militært til et civilt område har stor betydning for Furesø Kommune, da Flyvestationen dels kommer til at huse omkring 750 nye boliger i Laanshøj og i Sydlejren, dels udgør et stort og markant rekreativt naturområde i kommunen.

Som en del af Flyvestationens transformation har der været gennemført en række borger- og interessentinddragende processer med det formål at tegne retningen for den fremtidige udvikling af Flyvestationen. Derudover eksisterer en række lovpligtige planlægningsmæssige rammer, der er delvist bindende for Flyvestationen. Det drejer sig eksempelvis om Landsplandirektivet for Flyvestationen, Kommuneplan 2013, Designmanual for Sydlejren samt en række lokalplaner.

Tilsammen udgør de udgangspunktet for den Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen, som Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har sendt i høring samtidig med Byrådets Forslag til kommuneplan 2017.

Processen forud for høringen af Forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen

Forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen er blevet til i samarbejde med Flyvestationens ejerkreds. Der har i udarbejdelsen været afholdt en workshop med ejerne, og ejerkredsen har efterfølgende haft Forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen til skriftlig kommentering. Formålet med dialogen med ejerkredsen var at skabe opbakning blandt ejerne til den Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen således, at planlægningen også afspejler ejernes intentioner med anvendelsen af deres respektive arealer på Flyvestationen.

Derudover har der været afholdt et informationsmøde for udvalgte interessenter. Hensigten med informationsmødet var at give de inviterede en tidlig præsentation af hovedelementerne i Forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen for at få interessenternes umiddelbare reaktioner på oplægget, inden det sendes i offentlig høring i forbindelse med Forslag til kommuneplan 2017.

Offentlig høring

Forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen har været i offentlig høring samtidig med Forslag til kommuneplan 2017 frem til den 3. oktober 2017.

Sidst opdateret 21. januar 2019

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.