Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 samt Handlingsplan 2015-2018 - Afsluttet høring

Forslag til Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt Handlingsplan 2015-2018 blev sendt i høring i relevante råd og foreninger fra perioden den 15. juni - 3. juli 2015

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken samt Handlingsplan 2015-2018 blev godkendt på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgsmøde i august 2015. Udvalget havde valgt at sende begge udkast i høring inden fra d. 15. juni -3. juli 2015 hos relevante råd og foreninger:

  • Furesø Erhvervsforening
  • Furesø Industriforening
  • Farum Bytorv Centerforening
  • Værløse Bymidte Centerforening
  • Furesø Handicapråd
  • Furesø Ungeråd
  • Integrationsrådet
  • Seniorrådet

 

Politikken har fokus på at fremme erhvervsudviklingen i Furesø Kommune med flere arbejdspladser og øget beskæftigelse i et tæt dialog med Erhvervskontaktudvalget, erhvervslivet og regionale samarbejdspartnere. 

Høringsmateriale

Du kan se Furesø Kommunes udkast til Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 samt Handlingsplan 2015-2018 juni 2015 nederst på denne side.

 

Høringsfrist
3. juli 2015


Det videre forløb
Der er i høringsperioden indkommet 1 svar uden bemærkninger og 4 svar med bemærkninger. Forvaltningen har gennemgået de indkomne forslag og behandlet dem i overensstemmelse med bemærkningerne.

På baggrund af høringssvarene udarbejdes den endelige Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 samt Handlingsplan 2015-2018. Den endelige Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken samt Handlingsplan 2015-2018 blev godkendt på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgsmøde i august 2015 og sendes til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet i august/september 2015.


 Link til:

 Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 UDKAST

 Handlingsplan 2015-2018 UDKAST

Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen