Ændring af planen for Ryttergårdsvej 116 - hvad mener du?

Furesø Kommune ønsker at give mulighed for, at den eksisterende anvendelse på ejendommen Ryttergårdsvej 116 i Farum suppleres med administrationsvirksomhed og liberalt erhverv, der ikke kun tjener et offentligt formål og er knyttet til idræt og fritidsaktiviteter. Denne anvendelse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanen for området. Derfor skal der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, der kun omfatter ejendommen Ryttergårdsvej 116 og kun tilføjer anvendelsen administrationsvirksomhed og liberalt erhverv til bestemmelserne for denne ejendom.

Baggrunden for ændringen er, at behovet for anvendelsen til offentlige formål, der er knyttet til idræt og fritidsaktiviteter, er svingende. Nuværende anvendelsesbestemmelser gør det derfor vanskeligt at udleje lokalerne. Administration og liberalt erhverv, der tjener andre formål, vurderes ikke at påvirke området væsentligt anderledes. Derfor ønsker Furesø Kommune at give mulighed for planændringen.

Inden Furesø Kommune udarbejder et forslag til dette kommuneplantillæg, vil vi gerne høre dine eventuelle meninger om planændringen?

Du kan indsende dine idéer,  forslag og bemærkninger senest den 4. oktober 2016 til Furesø Kommune via Digital Post, mail til bme@furesoe.dk eller med post til Center for By og Miljø, Hørmarken 2, 3520 Farum.

Supplerende viden:
Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013 rammeområde 1.F.4 som udlægger ejendommen til offentligt formål i form af rekreative arealer, Vestskoven, idrætsanlæg, skole, spejderhytter mv., idrætshaller, klubhuse mv.

Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplan 31.6, delområde 2. Lokalplanen udlægger delområdet til offentligt formål i form af rekreative arealer, fælleder, kælkebakker, park/ skulpturparkarealer, legearealer, skovarealer, boldbaner, idrætshaller, klubhuse, fælleshuse/ forsamlingslokaler, fodboldstadionanlæg med tilhørende tribuner og service/ omklædningsfaciliteter mv. For delområdet gælder desuden, at Byrådet kan tillade, at der i tilknytning til idrætshaller, fodboldstadionanlæg mv. kan indrettes faciliteter til administration, konferencevirksomhed, restaurant/ cafeteria, kiosk mv. Byrådets tilladelse svarer til dispensation efter Planlovens §§ 19 og 20.

 

Sidst opdateret 08. oktober 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen