Dispensationer i 2018

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist:
Afgørelse om dispensation for afstandskrav til rørlagt vandløb  Vandløbsloven/Vandløbsregulativ  Bregnerød By   
Reduktion af skovbyggelinje i Sydlejren på Flyvestationen Naturbeskyttelsesloven Jonstrup/Sydlejren  
Dispensation til at etablere et udløbsbygværk i en sø på matr.nr. 34d, Trevang  Naturbeskyttelsesloven Trevang, Farum  18. december 2018 
Dispensation til at etablere kloakledning på matr.nr. 6 t - Flyvestationen Naturbeskyttelsesloven  Bringe By 19. september 2018 
Dispensation til at oprense sø på matr.nr. 6 kæ, 6 ho og 6 hn Naturbeskyttelsesloven Sydøstlige Værløse 11. september 2018
Dispensation til solceller i tag på bolig på Sommervej 43 Naturbeskyttelsesloven  Stavnsholt By 13. august 2018 
Dispensation til at oprense sø ved Hillerødmotorvejen Naturbeskyttelsesloven Bregnerød 24. juli 2018
Dispensation til orangeri/drivhus på Ballerupvej 70C Naturbeskyttelsesloven Jonstrup Vang 22. maj 2018
Dispensation til vandindvindingsboring og pumpehus ved Skelvej i Lille Hareskov Naturbeskyttelsesloven Jonstrup Vang 6. april 2018
Dispensation til renovering og forlængelse af gangbro, ved Præstesø Naturbeskyttelsesloven Kirke Værløse 13. marts 2018
Dispensation til overgang hen over sten- og jorddige langs Farum Lillevang Museumsloven Farum By 13. marts 2018
Dispensation til at opføre en helårsbolig- Sommervej 43 Naturbeskyttelsesloven Stavnsholt By 28. februar 2018
Dispensation til lukning af grøft og dræn på Flyvestationen Naturbeskyttelsesloven Bringe By 16. januar 2018

Sidst opdateret 05. februar 2019

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen