Dispensationer i 2016

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt naturbeskyttelseslovens §3.

 

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist:
§ 3 dispensation til etablering af regnvandsløsning i nyt boligområde Naturbeskyttelsesloven Jonstrup Vang 27. december 2016
§ 3 dispensation til åbning af rørlagt vandløb (Tibberup Å) Naturbeskyttelsesloven Kirke Værløse By 7. december 2016
§ 3 dispensation til at etablere mindre grusvej gennem overdrev Naturbeskyttelsesloven Kirke Værløse By 6. december
§ 3 dispensation til etablering af platform ved Fiskebæk Naturbeskyttelsesloven Fiskebæk 22. november 2016
Dispensation fra søbeskyttelseslinje fra Farum Sø Naturbeskyttelsesloven Farumgaard Skov 9. november 2016
§ 3 dispensation til at hæve vandstanden i "Afrodites øje" Naturbeskyttelsesloven Jonstrup Vang 8. november 2016
§ 3 dispensation til renovering af regnvandsbassin Dalsø Park Øst Naturbeskyttelsesloven Kirke Værløse 18. oktober 2016
§ 3 dispensation til renovering af regnvandsbassin Olaf Becks Allé Nord Naturbeskyttelsesloven Ryget Skovby 30. august 2016
§ 3 dispensation til renovering af regnvandsbassin Olaf Becks Allé Syd Naturbeskyttelsesloven Ryget Skovby 30. august 2016
§ 3 dispensation til renovering af regnvandsbassiner Dalsø Park Vest og Øst Naturbeskyttelsesloven Ryget Skovby 30. august 2016
§ 3 dispensation til renovering af regnvandsbassin Golfbanen Lundsgård Naturbeskyttelsesloven Ryget Skovby 30. august 2016
§ 3 dispensation til at oprense et vandhul ved Rørmose Park Naturbeskyttelsesloven FarumBy 30. august 2016
§ 3 dispensation til at pleje sø nr. 20ved Ryget Skovby Naturbeskyttelsesloven Ryget Skovby 30. august 2016
§ 3 dispensation til at pleje sø nr. 21 ved Ryget Skovby Naturbeskyttelsesloven Ryget Skovby 30. august 2016
§ 3 dispensation til at pleje sø nr. 23ved Ryget Skovby Naturbeskyttelsesloven Ryget Skovby 30. august 2016
§ 3 dispensation til opsætning af sandfangved Furesøbad Naturbeskyttelsesloven Furesøen 30. august 2016
§ 3 dispensation til kloakledning gennem beskyttet naturområde Naturbeskyttelsesloven Jonstrup Vang 9. august 2016
§ 3 dispensation til anlæg af bådebro samt fjernelse af træstub i Farum Sø Naturbeskyttelsesloven Farum By 7. juni 2016
Reduktion af skovbyggelinje - Lokalplan 119 Naturbeskyttelsesloven Jonstrup ingen

Sidst opdateret 17. januar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen