Dispensationer i 2015

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt naturbeskyttelseslovens §3.
 
Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist:
Dispensation fra søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje - Skat Kemps Vej 7 Naturbeskyttelsesloven Farumgård 18. november 2015
Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til enfamilieshus på Skat Kemps Vej 7 Naturbeskyttelsesloven Farumgård 19. august 2015
Pleje af Christianshøj grusgravsø Naturbeskyttelsesloven 11. august 2015
Pleje af vandhul ved Furesøgård Naturbeskyttelsesloven 11. august 2015
Pleje af vandhul ved Jonstrupvangvej Naturbeskyttelsesloven 11. august 2015
Pleje af to vandhuller ved Paltholmvej Naturbeskyttelsesloven 11. august 2015
Pleje af vandhul mellem Præstesø og Søndersø Naturbeskyttelsesloven 11. august 2015
Pleje af vandhul ved Rørmosen Naturbeskyttelsesloven 11. august 2015
Pleje af vandhul ved Rørmosevej Naturbeskyttelsesloven 11. august 2015
Pleje af vandhul syd for Sækken Naturbeskyttelsesloven 11. august 2015
Pleje af vandhul ved Sækken Naturbeskyttelsesloven 11. august 2015
Fjernelse af beskyttet dige på Lejrvej 4C Museumsloven Kirke Værløse By 29. april 2015
Oprensning af sø i Ravnsholt Skov Naturbeskyttelsesloven Farum By 28. april 2015
Carport på Løvfaldsvej 24 Naturbeskyttelsesloven Stavnsholt By 18. marts 2015
Restaurering af Bunds Å Naturbeskyttelsesloven 10. marts 2015

Sidst opdateret 17. januar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen