Dispensationer i 2014

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt naturbeskyttelseslovens §3.
Dispensation til:Fra lov:Område:Klagefrist:
Fornyelse af terrasse på Forårsvej 39B Naturbeskyttelsesloven Stavnsholt By 17. november 2014
Restaurering af Sorte Rende ved Lillesø Naturbeskyttelsesloven Søndersø 14. oktober 2014
Anlæg af ny udløbsledning - Stavnsholt Renseanlæg Naturbeskyttelsesloven Stavnsholt By 23. september 2014
Rydning af pilekrat i Bringe Mose Naturbeskyttelsesloven Kirke Værløse By 29. juli 2014
Sikring af brink ud for Åvej 20B Naturbeskyttelsesloven Hareskov By 23. juli 2014
Oprensning og naturpleje af to søer på Furesø Golfbanes areal Naturbeskyttelsesloven Stavnsholt By 1. juli 2014
Anlæg af kloakledning gennem naturområde på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse og 88 Kr. Værløse By samt 7f Kr. Værløse By, beliggende på flyvestationen Naturbeskyttelsesloven LL. Værløse By 4. februar 2014
Sidst opdateret 17. januar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen