Dispensationer i 2013

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt naturbeskyttelseslovens §3.

Dispensation til:Fra lov:Område:Klagefrist
Havepavillon på Jonstrupvangvej 55 Naturbeskyttelsesloven Jonstrup 10. september 2013
Udskiftning af broanlæg ved Skallepanden Naturbeskyttelsesloven Farum 13. august 2013
Biomanipulation af Søndersø Naturbeskyttelsesloven Værløse 24. juli 2013
Fritidshus Forårsvej 36 Naturbeskyttelsesloven Farum 14. maj 2013
Bådeskur på Boserupvej 5A Naturbeskyttelsesloven Farum 2. april 2013
Solceller på Skovvængets Allé 24 Naturbeskyttelsesloven Farum 19. februar 2013

 

 

Sidst opdateret 17. januar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen