Dispensationer i 2012

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt naturbeskyttelseslovens §3.
Dispensation til  Klagefrist                       
Naturpleje af rigkær i Baunesletten

4. december 2012
Brinksikring af søbred på Åvej 20A

4. december 2012
Regulering af Hesselbækken

26. september 2012

Naturpleje i Laanshøj                      

4. juli 2012
Sidst opdateret 17. januar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen