Dispensationer i 2011

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt fra § 3 i naturbeskyttelsesloven.
 Dispensation vedrørende  Klagefrist                       

 Gangbroer i Oremosen

 6. december 2011

 Wetland/ sandfang ved Vesterled Sø

 9. august 2011

 Ridesti gennem Gisselfeld Eng og over Tibberup Å

 Kortbilag

 1. august 2011
 Sejlrende i Farum Sø

 28. juni 2011
Sidst opdateret 17. januar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links