Projekt Fællesskaber

 holder i hånd, fællesskab
Projekt Fællesskaber er et partnerskabsprojekt mellem Furesø Kommunes Center for Social og Sundhed, Værløse Almennyttige Boligselskab og Furesø Frivilligcenter. Projektet handler om at lære hinanden bedre at kende i boligområderne, for det skaber tryghed og trivsel. Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2016.

Furesø Kommune tager livtag med samskabelse et unik partnerskab med Værløse Almennyttige Boligselskab og Furesø Frivilligcenter om ’Projekt Fællesskaber’. Sammen har partnerskabet fået midler fra Sundheds- og Forebyggelsesministeriet til at skabe bedre trivsel og sundhed i boligområderne ved at opbygge fællesskaber og netværk i boligområderne Vesterbo og Espebo i Værløse. Projektet startede i 2015 og løber frem til udgangen af 2016.

Tanken bag projektet er, at dét at give til et fællesskab, og at være en del af et fællesskab, styrker os som mennesker. Vi bliver mere robuste og får gode oplevelser. Med andre ord vil vi styrke den mentale sundhed og trivsel i boligafdelingerne. Mange fællesskaber i et boligområde skaber også tryghed. Man ved også, at et godt socialt netværk er lig med færre sygedage og færre besøg hos læge og hospital.

En projektkoordinator hjælper de frivillige i gang med aktiviteter efter eget ønske med metoder baseret på hjælp til selvhjælp.

 

Aktiviteter

I starten af projektet blev der afholdt workshops i boligafdelingerne, hvor beboerne kunne komme med idéer til aktiviteter og fællesskaber. Der kom rigtig mange idéer, nogle mere realistiske end andre. En række beboere er også blevet interviewet om deres ønsker og egne evner og muligheder. Arbejdsgrupper har prioriteret idéerne, og aktiviteter er gradvist sat i gang.

Eksempler på aktiviteter, der er sat i gang eller er på tegnebrættet:

  • fællesspisning og madklub
  • aktiviteter for børn, fx naturdag
  • søndagscaféer
  • kunstture/klub
  • filmklub
  • loppemarked
  • førstehjælp for børn
  • hønsehold

Evaluering

Projektet har udarbejdet en evalueringsrapport for at dele erfaringerne med samskabelse i boligområder. Her kan du læse evalueringen af Projekt Fællesskaber.

 

Organisering

Projektet er organiseret med en styregruppe, der har ansvar for sammenhæng og fremdrift i projektet. Styregruppens formandskab varetages i fællesskab af lederen af Frivilligcenter Furesø og ledende sundhedskoordinator fra Furesø Kommune. Styregruppen består foruden formandskabet af en repræsentant for VAB, projektleder og projektkoordinator. Derudover er den en arbejdsgruppe i hvert boligområde med repræsentation fra bestyrelserne, samt aktivitetsgrupper, som er beboere, der mødes om at skabe konkrete aktiviteter.

Du kan læse projektets ansøgning til ministeriet.

Boligafdelingerne

Vesterbo boligafdeling består af tre bebyggelser: Langhuset, en stor etageejendom; rækkehuse; mindre etagebyggeri. Der er ca. 400 boliger i alt, heraf 225 i Langhuset med i alt 481 beboere. Se hvor Vesterbo ligger i Google Maps. Læs mere på Vesterbos hjemmeside.

Espebo boligafdeling er et større etagebyggeri med flere blokke. Der er 270 boliger i alt med 499 beboere. Se hvor Espebo ligger i Google Maps. Læs mere på Espebos hjemmeside.

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Social- og Sundhedssekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

E-mail: sundhed@furesoe.dk


Find Social- og Sundhedssekretariatet på Krak