Projekt Styrk Sundheden - sundhedsfremme for voksne borgere med udviklingshæmning

Hænder - netværk
Et 3-årigt projekt har sat gang i en sundere kultur på kommunens bo- og aktivitetssteder for voksne med udviklingshæmning. Slutevaluering slår de gode resultater fast.

Et SATS-puljeprojekt

Styrk Sundheden er et 3-årigt projekt, som med midler fra Sundhedsstyrelsens satspulje, har arbejdet for at fremme sund kost og bevægelse blandt udviklingshæmmede i Furesø Kommune. Målsætningen har været at hjælpe borgerne til at træffe sunde valg og skabe sundere vaner. Det største fokus har været på bosteder og aktivitetscenter. Projektet har udviklet metoder og tilbud i tæt samarbejde med medarbejdere og borgere.

 

Et langt sejt træk med succes

Slutevaluering viser med stor tydelighed, at projektet har været en succes. Projektet har været med til at skabe en sundere kultur og sundere rammer for måltider og fysisk aktivitet på bosteder og i aktivitetscentret i Furesø Kommune. Der er indført sunde måltider på aktivitetscenter og botilbud, som kommer alle til gode. På samme måde er fysisk aktivitet blevet en del af hverdagen på forskellige måder. Lige fra at tage cyklen mere eller gå, til egentlige sportsgrene. Fx har badminton været hit for mange.

Det er svært at afgøre i hvor høj grad deltagerne nu har bedre forudsætninger for at skabe sig sunde vaner. Det ser dog ud til, at deltagerne har fået en større kropsbevidsthed, de har fået mere viden om, hvad der er sundt eller usundt. De fleste har også formået at skabe sig sundere vaner med hjælp fra personalet. Projektet har således afstedkommet at:

• 79 % af deltagerne har opnået et eller flere individuelle mål ved slutevalueringen
• 84 % af deltagerne medvirker i fysiske aktiviteter ugentligt
• 61 % af deltagerne har opnået bedre sundhedstilstand på én eller flere parametre
• 47 % af deltagerne har tabt sig målt ved BMI (mere end 0,4 og gennemsnitligt 2,02)
• 21 % af deltagerne har opnået og fastholdt en reduceret fedtprocent med mere end 0,4 procentpoint (gennemsnitligt 3,5 procentpoint)
• 32 % af deltagerne har øget deres muskelmasse med minimum 0,4 procentpoint med en gennemsnitlig øgning på 6,5 procentpoint.

Desuden vurderes det, at deltagernes trivsel er øget.

Resultaterne er opgjort for 19 borgere, som har gennemført alle start og slutmålinger, men mange flere har deltaget i projektets aktiviteter.

Her kan du læse hele slutevaluering af Styrk Sundheden.

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Social- og Sundhedssekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

E-mail: sundhed@furesoe.dk


Find Social- og Sundhedssekretariatet på Krak