Udbudsproces

Udbygningen af Furesø Rådhus udbydes i totalentreprise. Furesø Kommune inviterer alle interesserede og kvalificerede leverandører til at anmode om prækvalifikation. Overholdelse af den økonomiske ramme, den fastlagte tidsplan og høj arkitektonisk kvalitet skal gå hånd i hånd.

Et særskilt fokus ift. udbuddet af bygherreopgaver er også, at lokale erhvervsdrivende gives mulighed for at byde ind på leverancer i projektet, herunder får mulighed for at gennemskue udbudsprocessen og agere i forhold til denne. I forhold til udbudsformen skal Furesø Kommune ifølge kommunens Udbuds- og indkøbspolitik - både understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på opgaver, leve op til gældende regler for offentlige udbud og udvise godt købmandskab.

Brug din mulighed

Furesø Kommune lægger derfor op til tiltag der imødekommer erhvervslivets muligheder for at gøre sig gældende som leverandører i forbindelse med totalentreprisekonkurrencen. Den arkitektoniske kvalitet, skal fremmes i projektet via udformning af de tildelingskriterier, som de 5 prækvalificerede tilbudsgivere skal konkurrere på. Økonomiudvalget vil fastlægge en bedømmelsesproces og nedsætte det bedømmelsesudvalg, der skal udvælge vinderprojektet samt en tidsplan for den politiske involvering i projektet.

Prækvalifikationsmateriale offentliggøres den 30.1. – og der afsættes god tid til at de lokale erhvervsdrivende kan bringe sig i position til at danne konsortier. Nedrivning af pavilloner udbydes som en særskilt opgave. Med en tærskelværdi, der ligger under EU-udbudskrav.

Vil du vide mere?

Erhvervskonsulenten kan mere konkret oplyse og guide de lokale håndværkere omkring mulighederne for at indgå konsortier, herunder kontakt til de 5 prækvalificerede team, der udvælges i processen.

På et informationsmøde den 24.2. kl 16-18 på Stiager 2 vil kommunen og bygherrerådgivere orientere om forudsætningerne og den overordnede tidsplan for det nye rådhus samt orientere om kravene til prækvalifikation og evaluering.  

På et erhvervsarrangement den 5.3. oplyses konkret omkring udbudsprocessen fra Furesø Kommunes side. Furesø Kommune annoncerer altid udbud både på den fællesoffentlige udbudsportal og på kommunens egen hjemmeside. 

 

Se den overordnede projekttidsplan her 
Sidst opdateret 23. februar 2015

Kontakt

Erhvervsteam

Erhvervskonsulent
Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links