Hvor finder du os?

Spørgsmålstegn
Du finder kommunens administration på følgende adresser.

Stiager 2, 3500 Værløse

Borgmesterkontoret

Center for Administration og Ressourcer 

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg 

Center for Social og Sundhed

Center for By og Miljø

Center for Børn og Familie

Kultur, Idræt og Erhverv

Hvedemarken 3-5, 3520 Farum

Jobcenter Furesø

 Sidst opdateret 28. januar 2019

Kontakt