Politisk behandling

Rådhusudvalget havde sit første møde i juni 2012 og har indtil nu holdt syv møder. Det har fra begyndelsen været vigtigt for udvalgets medlemmer, at de ud fra en samlet vurdering kunne pege på den løsning, der giver de største administrative besparelser og den bedste betjening af borgerne.
Rådhusudvalget har behandlet følgende muligheder: 
  1. Et nyt samlet rådhus uden for de eksisterende rådhuse 
  2. Et nyt samlet rådhus, der etableres via en ændring/udvidelse af et af de eksisterende rådhuse 
  3. Fastholdelse af centrale administrative funktioner inden for de eksisterende lokaliteter i Farum og i Værløse 
  4. Øvrige muligheder.

Inspiration og løsningsmuligheder

Udvalget har undervejs set på flere forskellige rådhusløsninger og har været på en inspirationstur til relevante kontorbyggerier, og udvalget har i enighed bedt forvaltningen om at analysere forskellige løsninger, fx leje af ledige kontorbygninger som fx Widex, ombygning af eksisterende rådhuse og opførelse af et nyt rådhus.

Indsnævring af muligheder

På anbefaling fra Rådhusudvalget besluttede Furesø Byråd i december 2012, at der skal være et samlet rådhus i Furesø Kommune, og at placeringen af det samlede rådhus enten skulle være på Stiager 2 i Værløse eller i krydset Stavnsholtvej/Frederiksborgvej i Farum.

Udvalget lagde således ud med at drøfte flere forskellige løsningsmodeller for til sidst at indsnævre det til enten Stiager 2 eller Frederiksborgvej i Farum.

Ja til Stiager 2

På møde i Rådhusudvalget den 5. marts 2013 besluttede udvalget i enighed at anbefale byrådet at samle administrationen på Stiager 2 i Værløse. Den løsning giver mulighed for yderligere effektiviseringer i kommunens drift på 11 mio. kroner om året. Udvalgets anbefaling blev fulgt af byrådet på mødet den 20. marts 2013.

Grønt lys for første etape

På sit møde den 26. juni 2013 vedtog Furesø Byråd at opsige kommunens lejemål på Rådhustorvet 2 i Farum allerede fra 1. juli 2014. Det sker for at spare udgifter til drift og husleje, mens byggeriet i Værløse står på. Medarbejderne rykker midlertidigt sammen på kommunens andre adresser, indtil byggeriet er klar til indflytning.

Samtidig frigav byrådet fem mio. kroner til bygningsmæssige justeringer i forbindelse med den midlertidige flytning og til projektering af ombygningen i Værløse.

Grønt lys for byggeri - Jobcenter flytter til Farum Erhvervspark

Byrådet godkendte på sit møde den 30. april 2014 de overordnede rammer for et samlet Furesø Rådhus på Stiager i Værløse. Samtidig besluttede byrådet, at Furesø Jobcenter flyttes til lejede lokaler i Farum Erhvervspark for at fremme beskæftigelsen. Arbejdet med programmering og lokalplan er nu i gang med henblik på at offentliggøre et udbud primo 2015. Den videre politiske beslutningsproces forankres i Økonomiudvalget. Furesø Rådhus vil efter planen stå klar i sommeren 2017.

Find referater fra alle de politiske beslutninger i Polweb.
Sidst opdateret 29. september 2014

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)