PCB-renovering

Energirenovering
Furesø Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at nedbringe PCB-indholdet i indeklimaet. Arbejdet bliver gennemført i tæt samarbejde med embedslægen.
Alt efter hvor høje værdier, der er tale om i den pågældende bygning, kan forskellige tiltag til nedbringelse af PCB-indholdet komme på tale. Nogle vil være lette at gennemføre, det kan f.eks. være justering af ventilations- eller temperaturforhold, ændrede rutiner for udluftning og øget rengøring mv. Andre steder kan det være nødvendigt med mere indgribende tiltag, som f.eks. fjernelse af PCB-holdige bygningsdele, forceret afgasning ved opvarmning osv.

På grund af kommunens deltagelse ved PCB-renoveringen i Farum Midtpunkt er Furesø en af de kommuner i Danmark, der har størst erfaring med PCB.

Genhusning

Skulle det i forbindelse med arbejdet blive nødvendigt at genhuse nogle af brugerne i en institution eller skole, vil genhusningen følge den genhusningsplan, som er udarbejdet af Furesø Kommune. Det er et af planens principper, at genhusning så vidt muligt sker inden for samme område, som den berørte institution er beliggende i.
Sidst opdateret 15. juni 2017

Kontakt

Kommunale Ejendomme
Stiager 2
3500 Værløse

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links