PCB og sundhed

lægekittel
Alle i Danmark udsættes for PCB i små mængder. Langt det meste PCB optager vi gennem vores kost, ved indånding og via hudkontakt.

Der findes ikke tilstrækkelig viden om de lavklorerede PCB-formers helbredsmæssige effekter på mennesker til, at sådanne effekter kan kvantificeres.

Aktionsværdier for indeluften

PCB-eksponeringen i indeluften og helbredsrisikoen bliver vurderet ud fra koncentration af PCB pr. m3 luft, i relation til Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier.

Ud fra en sundhedsmæssig tilgang er der to centrale indsatsområder for at reducere skadevirkningerne af PCB:
  1. Minimere udsættelsen for PCB i indeluften med særlig fokus på
    - høj forureningsgrad med PCB i indeluften
    - stor anvendelse af bygningen til ophold
    - hvor der er børn, unge og kvinder i den fødedygtige alder.
  2. Sikre, at mest muligt af den tilstedeværende PCB i bygninger behandles forsvarligt som farligt affald, så det ikke senere kommer ud i naturens kredsløb, hvor det kan ende i fødevarerne og dermed udgør en sundhedsrisiko.

Med udgangspunkt i den nyeste viden har Sundhedsstyrelsen opstillet en række prioriteringer. Du finder dem i pcb-guiden.

Sidst opdateret 04. juli 2018

Kontakt