Hvad er PCB?

Stort vinduesparti med blomst i vindueskarmen
PCB er kemikalier, der i en periode fra ca. 1950-1977 blev brugt i fugemasse, lim og maling m.v.

PCB – polyklorerede bifenyler – er en gruppe industrikemikalier, der blev anvendt i bl.a. byggeriet over en periode på knapt 30 år fra 1950’erne og frem til 1977. I 1977 blev det forbudt at anvende. Stoffet blev typisk brugt i fugemasse ved vinduer, døre og samling af betonelementer men kan også indgå i andre byggematerialer som lim, visse typer maling mv.

Problemet med PCB i byggematerialer er, at det har vist sig, at stoffet fortsætter med at afdampe længe efter etableringen af byggeriet. De omkringliggende byggematerialer og inventar i et rum med højt indhold af PCB i indeluften kan derfor blive ”smittet”, og det kan være svært at afgrænse et eventuelt skadesområde.

Endvidere er stoffet blevet spredt i naturen og på den måde ophobet i fødekæderne. Vi indtager derfor også PCB via kosten.

Sidst opdateret 04. juli 2018

Kontakt

Relevante links