PCB-undersøgelse af bygninger

Mikrohus ligger i håndflade
Furesø Kommune har undersøgt egne bygninger for PCB i indeluften, og der er fundet forhøjede værdier i tre af ejendommene: Solvangskolen, Lille Værløse Skole og Hareskovhallen.
De tre bygninger vil derfor gennemgå en renovering.

Hvor undersøger vi?

Alle kommunale bygninger opført før 1978, som benyttes til personophold, undersøges. Undersøgelsesmetoden afhænger af året for opførelsen.

Bygninger opført før 1950

Er undersøgt visuelt for at afklare, om der ser ud til at have været gennemført renoveringer i perioden 1950-1977, som kunne indikere eventuel brug af PCB-holdige materialer. I tvivlstilfælde er indeluften målt.

Bygninger opført mellem 1959-1977

Måles for PCB i indeluften.

Hvordan undersøger vi?

Tidspunktet for målinger er så vidt muligt koordineret med almindelige lukketider, aftenmøder mv., så den daglige drift forstyrres mindst muligt. Børn, medarbejdere og andre brugere af bygningerne er derfor ikke berørt af undersøgelserne.

Typisk er måleudstyret placeret sen eftermiddag/tidlig aften og hentet igen tidligt næste morgen, inden bygningen tages i brug. Der kan dog være enkelte situationer, hvor målingerne vil blive gennemført i dagtimerne. I de tilfælde vil brugerne forinden blive orienteret herom.

Herefter sendes prøverne til analyse på et laboratorium, og der udarbejdes målerapporter.

Bliver det nødvendigt at iværksætte tiltag til nedbringelse af PCB-niveauet i en eller flere bygninger, vil arbejdet blive igangsat ud fra de tidsmæssige retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har anbefalet (dvs. opstart af afhjælpende foranstaltninger fra ½ - 2 år efter konstateringen).

Hvorfor undersøger vi?

Selvom PCB blot er et blandt mange tusinde stoffer med mulig sundhedsskadelig virkning, som vi er udsat for i hverdagen, ønsker man at fastholde et så højt beskyttelsesniveau for hvert enkelt stof som muligt, så den samlede virkning af de disse stoffer holdes på et minimum.

Det vil sige, at for at mindske risikoen for en negativ påvirkning af vores børn og børnebørn, er det det en god idé at undersøge bygninger opført i den pågældende periode for PCB, og i videst muligt omfang af få fjernet stoffet fra omgivelserne, såfremt det måtte vise sig at være til stede.

Det er med baggrund i den viden – og efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger – at Furesø Kommune har valgt at gennemføre en undersøgelse af de kommunale bygninger.

Sidst opdateret 04. juli 2018

Kontakt

Relevante links