Kommunens samarbejdspartnere

Furesø Kommune har entreret med rådgiverfirmaet Golder Associates A/S, som er specialister på området. Foruden generel rådgivning har Golder bistået kommunen med gennemførelse af udbud af teknikerydelserne, der er tilknyttet måle- og analyseopgaven. Endvidere udfører Golder visuelle gennemgange af ejendomme opført før 1950 og vurderer løbende de indkomne måleresultater. 

Ved overskridelse af grænseværdien, rådgiver Golder kommunen om, hvordan opgaven med at nedbringe værdierne til de acceptable niveauer bedst gennemføres i det konkrete tilfælde.

Udførelse af indeluftmålingerne samt afrapportering foretages af et andet specialistfirma på området, Niras A/S, som efter prækvalificering har vundet opgaven i budrunde gennemført i efteråret 2012.

Endvidere vil erfaringer fra KAB’s PCB-renoveringsprojekt i Birkhøjterrasserne indgå i arbejdet med kommunens bygninger.
Sidst opdateret 04. juli 2018

Kontakt

Relevante links