Sydlejren - En drøm om en ny by

Gamle hangarer indgår i Freja ejendommes planer for Sydlejren
Målet for Sydlejren på Flyvestationen er at kombinere 430 nye attraktive boliger. med natur, rekreative oplevelser og et kreativt erhvervsliv. Der lægges vægt på miljø, bæredygtige løsninger, stærke fællesskaber og naturbeskyttelse, når området skal udvikles.

Udviklingen af Sydlejren som nyt boligområde og bydel med ca. 430 boliger sker med afsæt i en gennemarbejdet og rost helhedsplan. Livet i den kommende bydel vil udfolde sig i respekt for naturen og områdets særlige historie, såvel den nylige forsvarshistorie som oldtidshistorien med jernalderbopladser mv.
Som beboer og besøgende på Flyvestationen har man umiddelbart adgang til områdets enestående natur og kulturhistorie. De gamle flyverskjul og hangarerne giver stedet sit særlige udtryk og vidner om Forsvarets brug af området gennem årtier.
Området er nøje kortlagt for forurening fra militærets tid og de steder, hvor der er fundet forurening på overfladejorden, er der sket en oprensning, så det er fuldstændig trygt at bosætte sig på Flyvestationen.
Igennem de seneste 25 år har Forsvaret drevet flere afværgeboringer, der sikrer, at forurening i de dybere jordlag ikke breder sig.
Anlæggene drives nu af det statslige udviklingsselskab, Freja, der vil stå for driften de kommende 5 år. Ansvaret for forureningerne er fortsat Forsvarets, og også i fremtiden er der klarhed om fordelingen af ansvar og omkostninger ved at drive miljøbeskyttelsen.
Furesø Kommunes ansvar er at føre tilsyn med miljøbeskyttelsen og afværgeanlæggene på Flyvestationen.
Denne form for miljøbeskyttelse findes flere andre steder i Danmark for at sikre rent drikkevand. Anlæggene overvåges af fagekspertise og eksterne rådgivere med årelang erfaring med at drive anlæggene.

Helhedsplan for Sydlejren

Freja Ejendomme A/S overtog ejerskabet til den sydlige del af flyvestationen fra forsvaret i oktober 2013 og arbejder med at planlægge den fremtidige anvendelse af bygningerne og arealerne. I den forbindelse er der lavet en helhedsplan for Sydlejren på Flyvestationen. Udgangspunktet er den tidligere Masterplanskitse, hvor Sydlejren indgår som et byområde, der kan rumme en blanding af boliger, erhverv, kultur, undervisning, foreninger og institutioner.

Find helhedsplanen og læs mere om projektet på Freja Ejendomme A/S' hjemmeside

Lokalplaner

Det er kommunens opgave at udarbejde lokalplaner for de områder i Sydlejren, hvor der skal bygges.

 Sidst opdateret 06. december 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.