Hvem ejer Flyvestation Værløse?

Furesø Byråd har tiltrådt en aftale om ejerskabet til Flyvestation Værløse. Aftalen sikrer, at Furesø Kommune ikke løber nogen økonomisk risiko og ikke får udgifter til udvikling, oprensning af forurening eller pleje af området. Samtidig er Kommunen sikret indflydelse på, hvordan området skal udvikles, og andel i et overskud fra videresalg af Sydlejren.

Byrådet godkendte på sit møde den 26. juni 2013, at ejerskabet af Flyvestation Værløse endeligt kan overdrages fra Forsvarsministeriet til de nye ejere, som er

Naturstyrelsen: Overtager den del af flyvestationen, der ligger inden for ”den grønne kile”, og som derfor primært skal udlægges til naturområder med rekreative formål

Kulturstyrelsen: Overtager de to store hangarer og operationsbygninger i den nordlige del af flyvestationen, der kan anvendes til kultur- og udstillingsfaciliteter

Freja ejendomme A/S: Overtager området omkring Sydlejren, hvor der kan udvikles nye boliger og et erhvervsområde med udgangspunkt i visionen i Masterplanskitsen fra 2007. Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune samarbejder om udviklingsopgaven gennem en særligt nedsat styregruppe.

Indflydelse på udvikling og ingen økonomisk risiko

Furesø Kommune får indflydelse på udvikling og drift af flyvestationen i sin egenskab af myndighed på natur-, miljø- og planområdet og som medlem af den særligt nedsatte styregruppe.

Samarbejdsaftaler sikrer, at kommunen ikke skal deltage i finansieringen af byudviklingen i Sydlejren, ikke løber nogen risiko for udgifter til jordforurening og ikke skal betale for driften af arealerne i den grønne kile. Herudover sikrer aftalerne, at et nettooverskud ved salg af ejendomme og byggeretter i Sydlejren deles mellem Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune.

Attraktivt bosætningsområde og mulighed for erhvervsudvikling

I den sydlige del af flyvestationen er der mulighed for etablering af nye attraktive boliger og erhvervsudvikling. Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune har en fælles interesse i en udvikling af området, der sikrer høj kvalitet, størst mulig værdiforøgelse og høj værdi for fremtidige brugere og ejere.

Relevante filer

 
Sidst opdateret 13. marts 2018

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.