Tider for sagsbehandling i Borgerservice

Nedenfor finder du tider for sagsbehandling på borgerserviceområdet

Sygesikringsydelser

Nyt sundhedskort

Straksbestilling med NemID. Leveres direkte fra leverandør inden for 14 dage.

Blåt EU-sygesikringskort

Straksbestilling med NemID. Leveres direkte fra leverandør inden for 14 dage.

Kontakt Udbetaling Danmark tlf. 7012 8081

Refusion gruppe 2 regninger (bl.a. sukkersyge)

14 dage

Refusion af fodplejeregninger

4 uger

Kørsel til læge for pensionister

Straksbestilling til kommende kørsler. Bestillinger af kørsel skal ske senest dagen før kl. 14.

Bolig

Boligstøtte

Kontakt Udbetaling Danmark tlf.: 7012 8063

Ydelser til pensionister

Ansøgning om varmetillæg - personligt

Kontakt Udbetaling Danmark tlf.: 7012 8061

Refusion af helbredstillæg

Fodpleje – 3 - 4 uger
Udvidet helbredstillæg:
Bevilling – 2 uger
Refusion - 3 - 4 uger

Pension

Kontakt Udbetaling Danmark tlf.: 7012 8061

Ejendom

Ansøgning om lån til ejendomsskat

2 måneder

Børnefamilieydelser

Kontakt Udbetaling Danmark tlf.: 7012 8062

Folkeregister

Flyttemeddelelser

14 dage

Partshøring

14 dage – part svarfrist 14 dage – afgørelse straks

Logiværtserklæring

14 dage – part svarfrist 8 dage – afgørelse 2 dage

Bopælsattester CPR

8 dage
Ved personligt fremmøde: Straks

Bopælssager arkiv

Udføres af Furesø Museer

Vielser

Udstedelse af prøvelsesattester

3 uger

Vielse i Furesø Kommune

3 uger

Pas

Udstedelse af nyt pas

Straks - personligt fremmøde
Levering inden for 14 dage

 

Kørekort

Udstedelse af kørekort

Straks - personligt fremmøde
Levering inden for 14 dage

Udstedelse af midlertidige kørekort

Straks - personligt fremmøde

Booking af køreprøver

Straks

Digital Post - fritagelse

Straks ved personligt/fuldmagtshavers fremmøde.

Skat

Kun personlige henvendelser

Feriekort

Underskrift af feriekort, borgere

Er du i arbejde underskriver du selv, hvis du modtager ydelser fra andre steder skal de underskrive.

Sidst opdateret 31. marts 2017