Tider for sagsbehandling på børne- og ungeområdet

Merudgifter til forsørgelse af børn i hjemmet

4 uger fra sagen er oplyst ,- det vil sige at der er modtaget status fra læge, hospital eller lign. som oplyser sagen. Den samlede sagsbehandlingstid forventet at vare 4 måneder.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af barn i hjemmet

4 uger fra sagen er oplyst, - det vil sige at der er modtaget forældres lønoplysninger, status fra læge, hospital eller lign. som oplyser sagen og danner baggrund for beregningen af lønkompensationen. Den samlede sagsbehandlingstid forventet at vare 4 måneder.

Sager hvor det vurderes, at der er behov for særlig støtte til et barn, en ung eller en familie

Undersøgelsesfasen som består af en socialfaglig undersøgelse i medfør af servicelovens § 50 tager mellem 2-4 måneder – umiddelbart herefter træffes en afgørelse, hvis sagen ikke kræver yderlige undersøgelser. Den samlede sagsbehandlingstid forventet at vare 4 måneder.

Socialfaglig undersøgelse (lovbestemt frist)

2-4 måneder

Samværskontrakt i anbringelsessager

4 uger fra sagen er oplyst. Den samlede sagsbehandlingstid forventet at vare 4 måneder.

Socialpædagogiske fripladser

4 uger fra sagen er oplyst. Den samlede sagsbehandlingstid forventet at vare 4 måneder.

Første besøg af en sundhedsplejerske efter fødsel

4. til 5. dag, evt. senere hvis barnet har været indlagt efter fødslen.

Boliggodkendelse

5 dage

Beboerindskud

14 dage

Sidst opdateret 14. marts 2017

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen