Tider for sagsbehandling på beskæftigelsesområdet

Nedenfor finder du tider for sagsbehandling på jobcenter-, integrations-, og ydelsesområdet.

Kontanthjælp og tilbud

14 dage

Vurdering af arbejdsevne ved revalidering

3 måneder

Ledighedsydelse

14 dage

Rimeligt begrundede enkeltudgifter

3 uger

Udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling m.v.

4 uger

Økonomisk hjælp til samvær med børn/rejseudgifter til bortførte børn

3 uger

Hjælp til flytning

3 uger

Lønrefusion ved fleksjob

2-6 uger

Bevilling af fleksjob

3 måneder

Hjælp til arbejdsredskaber, hjælpemidler, arbejdspladsindretninger m.v.

1 måned

Støtte til mentorfunktion

1 måned

Løntilskud til førtidspensionister

3 måneder

Introduktionsydelse og tilbud

14 dage

Hjælp til repatriering

1 måned

Dagpenge ved sygdom

3 uger

Refusion af sygedagpenge til arbejdsgiver

3 uger

Refusionsaftale ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.

4 uger

Ansøgning om fleksydelse

1 måned

Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen