Center for Social og Sundhed

Sundhed

 

 

Om centeret

Centeret varetager opgaver inden for hele Social- og Sundhedsområdet, herunder plejecentre, genoptræning, rehabilitering, aktivitetscentre, hjemmepleje og visitation. I centrets sekretariat er der understøttende funktioner, som samarbejder med de enkelt enheder i forhold til kvalitetssikring, udvikling og sammenhængende forløb for borgerne.

I CSS løser vi opgaver vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse for alle aldersgrupper og samarbejder bredt med andre relevante centre om tværgående sundhedsfremmende opgaver der har at gøre med kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet samt mental og seksuel sundhed for alle borgere.

Nedenfor finder du organisationsdiagrammet for CSS som PDF fil.

Centeret betjener Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Nedenfor finder du centrets organisering vedhæftet som pdf dokument.
 

Annelia Jensen  Annelia Jensen, Centerchef
Center for Social og Sundhed
Email: ajs@furesoe.dk
Tlf.: 7235 5616

 

Sidst opdateret 25. januar 2019