Center for Økonomi og Ressourcer

CØR organisation 2018 2 


Om centeret

Mange af ydelserne i CØR leveres på tværs af afdelingerne, da centeret fungerer som ressourcecenter for den øvrige organisation. Centeret varetager blandt andet opgaver indenfor budget, regnskab, skatter, tilskud og udligning, befolkningsprognose, opkrævning, dækningsafgift, socialt bedrageri, IT- og digitalisering, administration af rådhusets ansatte, betjening af byrådsmedlemmer, valghandlinger, effektiviseringsprojekter, kommunikation, HR m.m.

Centeret betjener bl.a. Udvalg for digitalisering og IT, Økonomiudvalget og Furesø Byråd.

 Tine Gram centerchef for Økonomi og Administration

Center for Økonomi og Ressourcer
Tine Gram, centerchef
E-mail: tgr@furesoe.dk
Tlf.: 7235 4004


Sidst opdateret 04. juli 2018