Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Center for Borgerservice Kultur og Erhverv

 

Om centret

Borgerservice, Kultur og Erhverv udfører en bred vifte af opgaver. Vi servicerer borgerne, rådgiver om tilbud og aktiviteter inden for kultur og idræt samt støtter op om en turisme-indsats i samarbejde med Furesø erhvervsliv. Derudover vedligeholder vi idrætsanlæg, vejarealer, parker og grønne områder. Peter Rosgaard er centerchef, tlf.: 72 35 47 32.

Centret er opdelt i tre afdelinger, som består af:

Borgerservice på bibliotekerne i Farum og Værløse
Borgerservice hjælper blandt andet med, pas, kørekort, ind- og udrejser, NemID, Digital Post, Folkeregister, sygesikring m.m.

Erhverv
Beskæftigelses- og Erhvervspolitik og handlingsplaner, servicering af Erhvervskontaktudvalget, fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder, iværksættervejledning m.m.

Kultur- og Idræt
I Kultur og Idræt varetager vi de administrative opgaver i forbindelse med aktiviteter inden for idræt, kultur og folkeoplysning, ligesom vi står for drift af kommunens kulturelle institutioner og idrætsanlæg. 

Centeret betjener Udvalg for kultur, fritid og idrætsamt kommunens Folkeoplysningsudvalg.

 Peter Rosgaard Peter Rosgaard, centerchef
Center for Borgerservice, Kultur og Drift
E-mail: pro@furesoe.dk
Tlf.: 7235 4732
Sidst opdateret 14. november 2018