Center for Børn og Voksne

CBV 20 2

Om centret

Center for Børn og Voksne omfatter tre områder: Forebyggelsesområdet for 0-18 år, som rummer Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR samt områderne for hhv. Myndighed og Specialiserede indsatser for både børn, unge og voksne.  

Centeret betjener Udvalget for dagtilbud og familier, og Børne- og Ungeudvalget.

Foto tilgår Charlotte Kruse Lange, centerchef
Center for Børn og Voksne
E-mail: ckl1@furesoe.dk
Tlf.:7216 3980

Sidst opdateret 14. marts 2019