Skoler

Dreng læser i en tyk bog
”Alle børn og unge i Furesø har ret til en udfordrende og varieret undervisning”. Kan du tænke faglig udfordring, kreativitet og tværfaglighed ind i den ramme? Så passer du ind i lærerstaben på Furesøs folkeskoler.

Vi har løbende brug for teamorienterede lærere, der har lyst til at indtage en stor og vigtig plads i skolebørnenes hverdag. Desværre med risikoen for, at du bliver yndlingslærer.

Nyuddannede og erfarne kollegaer

Vi er et udviklingsorienteret skolevæsen, der byder både nyuddannede og erfarne lærere velkommen på vores syv folkeskoler.

Glade elever i unikke læringsrum

Alle vores børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger, og det stiller store krav til samspillet mellem pædagogik og fysiske rammer.

Derfor har vi fokus på skolernes indretning, udstyr, materialer og materiel, og vi bruger vores unikke natur med skov, sø og grønne områder som læringsrum – det giver os mulighed for rigtig at spille op mod elevernes nysgerrighed og videbegær.

Faglig udfordring med stor bonus

Succes og oplevelsen af at udvikle sig er en forudsætning for at bevare lysten til at lære. Derfor sætter vi en stor ære i at alle børn og unge i hverdagen får succesoplevelser, der underbygger deres selvværd og selvtillid.

Derfor skal undervisningen opfordre til og støtte eleverne i at bruge deres faglighed kreativt, utraditionelt og på tværs af faggrænser.

Faglighed, trivsel og inklusion

I tråd med Furesøs Skolepolitik kommer du til at arbejde med mål inden for tre fokusområder: Faglighed, trivsel og inklusion.

Vi arbejder med et stort tværfagligt kommunalt projekt: ’Sprog og Sammenhæng’, hvor lærere og pædagoger samarbejder om at skabe helhed og sammenhæng i skole- og fritidsliv.

Derudover arbejder Furesø sammen med en række andre kommuner om årlige statusanalyser med henblik på at øge elevernes udbytte af undervisningen og styrke evalueringen.

Står der nyt job på din ønskeliste?

Eller vil du bare tjekke mulighederne? Så find listen over ledige stillinger i Furesø – kun 30 min. fra København.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Sidst opdateret 03. februar 2014

Kontakt

Personale

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4150

Skriv til os via Digital Post(borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)