Demokrati på arbejdet

Har du lyst til at blive en del af den demokratiske arbejdsplads? Så har du mulighed for at stille op som MED-repræsentant til de medarbejderudvalg, der hver dag tager del i udviklingen af kommunen.
"Furesø Kommune skal være en dynamisk og innovativ organisation, som løbende kan tilpasse sig ændringer i borgernes behov. Opgaveløsningen skal ske så tæt på borgerne som muligt med fokus på deltagerdemokratiets stigende betydning i det moderne samfund, og organisationens struktur og arbejdsform skal understøtte den politiske opgavevaretagelse..."

Sådan indledes MED-aftalen, som er godkendt for Furesø Kommune. Nedenfor kan du klikke dig ind til selve aftalen, og læse om hvad aftalen indebærer.

Den enkelte medarbejders medindflydelse og deltagelse i styring og ledelse af opgaveløsningen er med til at sikre høj kvalitet i serviceydelserne og er samtidig med til at sikre, at Furesø kommune fremstår som en attraktiv arbejdsplads i udvikling.

Vi skal derfor skabe og udvikle kommunens organisation i et åbent og udfordrende samarbejdsmiljø, der er præget af fleksibilitet og helhedstænkning samt dialog mellem ledere og medarbejdere for at sikre, at alle bliver set, hørt og forstået.

I Furesø Kommune udøver vi medindflydelse og medbestemmelse så lokalt og decentralt som muligt i hverdagen, idet vi har etableret et overskueligt system for samarbejdet, som sikrer kontinuitet, helhed og en fælles ramme for medindflydelse og medinddragelse. Det sikres samtidig, at alle ansatte, der vælges som MED-repræsentant, som minimum tilbydes en 2-dages MED-uddannelse.

Den aftalemæssige ramme for dette samarbejde udgøres af MED-aftalen, som du kan læse i sin helhed i vedhæftede link. Samme sted kan du finde hele Furesøs MED-struktur med et HOVED-MED og en række MED-udvalg i de forskellige forvaltninger og afdelinger.
Sidst opdateret 07. februar 2019

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.