Ansættelsesforhold

Stablet spidse blyanter
At starte et nyt sted - eller bare overveje det, rejser helt automatisk en masse spørgsmål. Her kan du læse mere om ansættelsesforhold i Furesø Kommune.

Intro for nye medarbejdere

Det er vigtigt for os at give vores nye kollegaer en god start. Som ny medarbejder vil du derfor blive budt velkommen med en overordnet introduktion til Furesø Kommune som virksomhed og organisation. Der vil i starten af 2014 blive indført et helt nyt koncept for introduktionen, som offentliggøres her snarest muligt. Her vil du få en overordnet forståelse for din nye arbejdsplads og blive introduceret for kommunens vision, mission og værdier. Den mere detaljerede introduktion finder sted på den enkelte arbejdsplads og/eller i den konkrete afdeling.

Personalepolitik

Den væsentligste ressource Furesø Kommune råder over er medarbejderne. Alle medarbejdere har fingeren på pulsen i forholdet mellem borgeren og det professionelle velfærdssystem. Udviklingen af vores kommune mod nye fremtidige og holdbare løsninger kommer ingen vegne uden medarbejderne og ledernes aktive medleven, engagement og lyst til at gøre en forskel for borgerne.

Furesø Kommune ønsker med personalepolitikken at sætte rammerne for, at Furesø Kommune fortsat kan udvikle sig som en attraktiv arbejdsplads, og personalepolitikken spiller en central rolle i, at vi kan nå vores mål og bidrage til den nødvendige udvikling af velfærdssamfundet, som undergår store forandringer i disse år. 

Temaerne for den overordnede personalepolitik er blandt andet sundhed og trivsel, nærvær og tilstedeværelse, kompetenceudvikling og erfarne medarbejdere. Personalepolitikken er konstant under udvikling.  

Du finder Furesø Kommunes personalepolitik her.

MUS

Du vil én gang årligt blive indkaldt til en medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtaler) med din nærmeste leder. Ved samtalen ser I blandt andet på løsningen af de opgaver, der har været stillet i årets løb. Og så får du mulighed for at drøfte dine kompetencer og udviklingsønsker. I Furesø Kommune holder vi lønsamtalen i forbindelse med MUS-samtalen.

APV

For at sikre et godt arbejdsmiljø i Furesø Kommune holder vi blandt andet arbejdspladsvurderinger, de såkaldte APV undersøgelser, mindst hvert tredje år eller ved større organisationsændringer.

FALCK

I Furesø Kommune har vi indgået en aftale med Falck Danmark A/S om psykologbistand i forbindelse med krisesituationer. Formålet med aftalen er at give alle medarbejdere en mulighed for psykologbistand, hvis du direkte eller indirekte har være involveret i voldsomme hændelser under udførelsen af arbejdet.

Flekstidsordning for ansatte i administrationen

Hvis du bliver ansat i administrationen, er du omfattet af flekstidsordningen. Dog er ledere, som ifølge overenskomsten er uden højeste tjenestetid, undtaget. Den normale arbejdstid er mandag - onsdag 8.00 - 15.00, torsdag 8.00 - 18.00 og fredag 8.00 - 14.00. Arbejdstiden skal placeres individuelt i tidsrummet 7.00 - 20.00 mandag til fredag. Endvidere skal der afdelingsvis etableres ordninger, der sikrer, at der til enhver tid er medarbejdere til stede i arbejdstiden.

Seniordage

I Furesø gælder den attraktive arbejdsplads også for seniorer. Og i forbindelse med overenskomstaftalerne 2008 og udmøntning af trepartsaftalerne er der taget initiativ til at styrke fastholdelse af seniorer. Et eksempel er de såkaldte seniordage.

Som udgangspunkt gælder seniordagene fra du bliver 60 år, men der er enkelte faggrupper, som allerede har ret til seniordage fra man er 58 år. Du kan vælge at holde seniordagene, få dem udbetalt som bonus, eller bruge dem som en forhøjelse af din pensionsindbetaling. Hvis du vil vide mere om seniordage er du velkommen til at kontakte Personaleafdelingen.
Sidst opdateret 24. maj 2016

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Personale

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4150

Skriv til os via Digital Post(borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.