Befolkningsprognose 2014

Udsnit af menneskemændgde

Befolkningsprognose 2014

Kommunens nye befolkningsprognose for 2014-2026 blev vedtaget af Byrådet den 26. marts 2014. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning.

Stigning i befolkningstallet i de nære år

Befolkningstallet var pr. 1. januar 2014 38.485 indbyggere. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2014-2018 være stigende. Pr. 1. januar 2018 forventer prognosen, at der vil være  knap 1.600 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2014, svarende til en stigning på ca. 4 procent i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2026. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt genoptagelse af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt den formodede udbygning af Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2014-2026 forventes det, at befolkningstallet vil stige med 2.770 borgere til i alt 41.255 indbyggere, svarende til en stigning på 7,2 procent.


Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2014 til 2026 på godt 79 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på ca. 1 procent i aldersgruppen 65-79 år. Denne tendens er ikke unik for Furesø Kommune. Også på landsplan vil der blive mange flere ældre.

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2013 til 2014

I løbet af 2013 steg indbyggertallet i Furesø Kommune med 244 borgere, så antallet af indbyggere i Furesø Kommune den 1. januar 2014 var 38.485 borgere. Stigningen på de 244 borgere dækker over en nettotilvækst i den nordlige del af kommune på 238 nye Farum-borgere, mens der i den sydlige del af kommunen kun var en nettotilvækst på 6 nye Værløse borgere. Nedenfor kan du finde tal befolkningsudviklingen fra 2013 til 2014.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter.Sidst opdateret 22. marts 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.