Befolkningsprognose 2013

Udsnit af menneskemændgde

Kommunens nye befolkningsprognose for 2013-2025 blev vedtaget af Byrådet den 24. april 2013.

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var pr. 1. januar 2013 38.241 indbyggere. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2013-2017 være stigende. Pr. 1. januar 2017 forventer prognosen, at der vil være ca. 1.200 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2013, svarende til en stigning på ca. 3 procent i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2025. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt genoptagelse af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt den formodede udbygning af Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2013-2025 forventes at befolkningstallet vil stige med 2.710 borgere til i alt 40.951 indbyggere, svarende til en stigning på 7,1 procent.

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2013 til 2025 på ca. 86 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på ca. 2 procent i aldersgruppen 65-79 år. Denne tendens er ikke unik for Furesø Kommune. Også på landsplan vil der blive mange flere ældre.

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2012 til 2013

I løbet af 2012 faldt indbyggertallet i Furesø Kommune med 7 borgere, så antallet af indbyggere i Furesø Kommune den 1. januar 2013 var 38.241 borgere. Faldet på de 7 borgere dækker over en tilvækst i den sydlige del af kommunen på 296 nye Værløse borgere, men der var et fald i indbyggerantallet i den nordlige del af kommunen på 303 borgere. Nedenfor kan du finde tal befolkningsudviklingen fra 2012 til 2013.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.