Befolkningsprognose 2012

Kommunens nye befolkningsprognose for 2012-2023 blev vedtaget af Byrådet den 28. marts 2012.

Stagnation i befolkningstallet i de nære år

Befolkningstallet var pr. 1. januar 2012 på 38.248 indbyggere. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2012-2016 være stigende. Pr. 1. januar 2016 vil der være ca. 1.600 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2012 svarende til en stigning på 4,2 pct. i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2022. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt genoptagelse af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt den formodede udbygning af Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2012-2022 vil befolkningstallet stige med 2.937 borgere til i alt 41.185 indbyggere svarende til en stigning på 7,7 pct.

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2011 til 2022 på 63 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 8 procent i aldersgruppen 65-79 år. Denne tendens er ikke unik for Furesø Kommune. Også på landsplan vil der blive mange flere ældre.

Variabel stigning i de forskellige aldersgrupper

Der forventes en stigning i de 0-2 årige og en lille stigning for de 3-5-årige. For de 6-16-årige forventes stagnation. For de resterende aldersgrupper forventes en stigning, herunder også en stigning i gruppen af erhvervsaktive borgere i alderen 26-64-år. Det er primært borgere i denne gruppe, der skal sikre kommunes skatteindtægter.

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2011 til 2012

I løbet af 2011 faldt indbyggertallet i Furesø Kommune med 42 borgere. Faldet i antallet af borgere svarer til et fald på 0,1 %, og pr. 1. januar 2012 var der 38.248 indbyggere i Furesø Kommune. Nedenfor kan du finde tal om befolkningsudviklingen fra 2011 til 2012.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.