Befolkningsprognose 2011

Kommunens nye befolkningsprognose for 2011-2022 er vedtaget af Byrådet den 30. marts 2011.

Stagnation i befolkningstallet i de nære år

Befolkningstallet var pr. januar 2011 38.290 indbyggere. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2012-2015 være stigende. Prognosen forudser dog et fald på 148 indbyggere frem til januar 2012. Dette fald skyldes, at der i 2011 kun forventes 18 nybyggede boliger klar til indflytning, samt der forventes fraflytning af borgere fra kommunen fra Birkhøjterrasserne som følge af pcb-sagen. Herefter forudser befolkningsprognosen en stigning i befolkningen i resten af budgetperioden samt i den resterende prognoseperiode frem til år 2022, da der på baggrund af boligprognosen er indlagt genoptagelse af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt den formodede udbygning af Flyvestation Værløse. I hele perioden 2011-2022 vil befolkningstallet stige med 2.084 borgere til i alt 40.374 indbyggere svarende til en stigning på 5,4 %.    

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2011 til 2022 på 72 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 10 procent i aldersgruppen 65-79 år. Denne tendens er ikke unik for Furesø Kommune. Også på landsplan vil der blive mange flere ældre

Færre børn og men stagnation i antallet af erhvervsaktive

Befolkningsprognosen forventer at fald i antallet af børn og unge under 15 år. I gruppen af  af erhvervsaktive 26-64-årige forventes et lille fald frem til 2013, hvorefter der vil ske en stigning hen til 2022.

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2010 til 2011

I løbet af 2010 steg indbyggertallet i Furesø Kommune med 60 borgere. Stigningen i antallet af borgere svarer til en stigning på 0,2 %, og pr. 1. januar 2011 var der 38.290 indbyggere i Furesø Kommune. Nedenfor kan du finde tal om befolkningsudviklingen fra 2010 til 2011.  

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.