Befolkningsprognose 2010

Kommunens nye befolkningsprognose for 2010-2022 er vedtaget af Byrådet den 24. marts 2010.

Stagnation i befolkningstallet i de nære år

Befolkningstallet var pr. januar 2010 38.230 indbyggere. Befolkningsprognose 2010 - 2022 forudser et lille fald i indbyggerantallet frem til år 2013, hvorefter der frem til 2022 vil ske en stigning i befolkningstallet, som følge af forventning om genoptagelse af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt den formodede udbygning af Flyvestation Værløse. For hele perioden 2010-2022 vil befolkningstallet stige med 963 borgere, som svarer til en stigning på 2,5 %.

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2010 til 2022 på 72 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 9 procent i aldersgruppen 65-79 år. Denne tendens er ikke unik for Furesø Kommune. Også på landsplan vil der blive mange flere ældre.

Færre børn og erhvervsaktive

Befolkningsprognosen forventer at fald i antallet af børn og unge under 15 år samt i gruppen af erhvervsaktive 26-64-årige.  

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.