Befolkningsprognose 2015

Nybyggeri

Befolkningsprognose 2015 for perioden 2016-2027

Kommunens nye befolkningsprognose 2015 for perioden 2016-2027 blev vedtaget af Byrådet den 25. marts 2015. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning.

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var pr. 1. januar 2015 39.074 indbyggere. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2016-2019 være stigende. Pr. 1. januar 2019 forventer prognosen, at der vil være godt 1.500 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2015, svarende til en stigning på ca. 4 procent i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2027. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt fortsættelse af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt den formodede udbygning af Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2015-2027 forventes at befolkningstallet vil stige med 3.906 borgere til i alt 42.980 indbyggere, svarende til en stigning på ca.10 procent.

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2015 til 2027 på knap 75 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på knap 2 procent i aldersgruppen 65-79 år. Denne tendens er ikke unik for Furesø Kommune. Også på landsplan vil der blive mange flere ældre.

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2014 til 2015

I løbet af 2014 steg indbyggertallet i Furesø Kommune med 589 borgere, så antallet af indbyggere i Furesø Kommune den 1. januar 2015 var 39.074 borgere. Stigningen på de 589 borgere dækker over en nettotilvækst i den nordlige del af kommune på 466 nye Farum-borgere, mens der i den sydlige del af kommunen var en nettotilvækst på 123 nye Værløse borgere.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter. 

Sidst opdateret 22. marts 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.