Skiltning

Furesø Kommunes ansigt udadtil er i høj grad repræsenteret ved de elementer, som brugerne møder og ser i bybilledet. Derfor indeholder identiteten også retningslinjer for design af skiltning og køretøjer. Her gives retningslinjer for anvendelse af design på både udendørs og indendørs skiltning.

Udendørs skiltning til centrale og decentrale enheder

Der er udarbejdet designprincipper for to typer af udendørsskiltning i Furesø Kommune: Generel skiltning, som omfatter skilte til administrationsbygningerne og decentrale enheder, og skiltning specifikt for kommunens driftsafdeling. For al udendørsskiltning gælder, at Furesø Kommunes byvåben optræder i den identitetsblå farve.

Generel skiltning

Den generelle skiltning gør brug af kommunens identitetsblå farve - samt bølgeelementet, hvor det er muligt. Furesø Kommunes byvåben placeres som hovedregel i nederste venstre hjørne. På pyloner er byvåbnet dog placeret højere oppe. Nedenfor illustreres designprincipperne på en række udvalgte skilteformater. Til de decentrale enheder er der ved vægophængt skiltning (600 x 600 mm) mulighed for at placere et sekundært logo.

Skiltning - Driftsafdelingen

I overensstemmelse med Driftsafdelingens orange biler er der udarbejdet designprincipper, der gør brug af den orange signalfarve. Som i den generelle skiltning placeres kommunens byvåben i nederste venstre hjørne.

Bølgeelementet figurerer ikke i Driftsafdelingens skiltning. Derimod er alle skilte rammet ind af en hvid kant, der med fordel afgrænser sig fra sit omgivende miljø - fx murstensfarvede bygninger.

Skiltning - decentrale enheder

Der er lavet design på tre forskellige typer skilte til decentrale enheder. Se eksemplerne nedenfor. Ved vægophængt skiltning er der mulighed for at indsætte et sekundært logo.

Sådan bestiller I nye skilte

Hvis I ønsker at bestille skilte til jeres institution eller lignende, skal I kontakte vores skiltefirma BN Skilte A/S, som kender til kommunens nye skiltedesign. Kontaktoplysninger: BN Skilte A/S, att. Lise Vedersø, mail: LV@bn-skilte.dk. Vær opmærksom på, at I selv står for omkostningerne, hvis I ønsker nye skilte. 

Hvad gør vi med skilte, der ikke er lavet design på?

Hvis I skal have udskiftet skilte, som vi ikke har lavet design på, skal I sørge for, at det nye skilt ligger så tæt på vores nye design som muligt. Når I kontakter jeres skilteproducent, skal I derfor give dem linket til designmanualen og bede dem om at lave et forslag, som så vidt muligt følgerne vores designregler. 

Furesø Kommunes design, eksempel på udendørs skilte

Indendørs skiltning

Design til indendørs skiltning er udviklet med sigte på at skabe en klar, tydelig og læsbar vejvisning og lokaleanvisning, der gør det enkelt for såvel kommunens borgere som ansatte at navigere rundt indenfor i kommunens bygninger.

Indendørs skiltningen adskiller sig fra kommunens udendørs skiltning ved, at byvåbnet ikke figurerer i skiltningen.

 


Sidst opdateret 21. februar 2018

Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links