Øvrige elementer

Her gives visuelle retningslinjer til anvendelse af design på bl.a. materiale til konferencer/messer og gaveartikler fra Furesø Kommune.

Standmateriale

Nedenfor gives eksempler på banner-versioner og navneskilte til brug på messer og lignende.

Bannere

Der er udarbejdet designprincipper for to typer hængebannere: Et tre-radet og et enkelt-radet. Bannerne kan som vist optræde med enten billede eller ren grafik i farver fra designprogrammets farvepalette. Furesø Kommunes byvåben er altid placeret i nederste venstre hjørne.

Furesø Kommunes design, eksempel på standmateriale

Navneskilte

På navneskilte bør der som udgangspunkt skrives med DTL Argo, som er Furesø Kommunes primære typografi og et markant identitetsskabende element i kommunens design. Skriften Times New Roman anvendes i de tilfælde, hvor DTL Argo ikke er til rådighed. Times New Roman er en standardskrift, som findes på alle computere.

Furesø Kommunes design, eksempel på navneskilte

Omslagsmappe

Byvåbnet placeres i nederste venstre hjørne, og omslagsmappens flap er udstanset, så det er muligt at placere et visitkort, se nedenfor.

Det anbefales, at omslagsmappen figurerer med kommunens identitetsblå farve, mens identiteten stadig er ny. Med tiden er det dog oplagt at vælge nye farver fra designprogrammets farvepalette alt efter begivenhed, lyst og behov.

Til omslagsmappen anvendes papirtypen Gallerie Art Silk (350 g), og til løsblade anbefales Gallerie Art Silk (200 g).

Furesø Kommunes design, eksempel på mappe

Plastikpose og stoftaske

På plastikposer og stoftasker placeres Furesø Kommunes byvåben i nederste venstre hjørne. Der gøres brug af det femte element som dekorativ og identitetsskabende effekt.

Med tiden kan der gøres brug af andre farver fra designprogrammets farvepalette alt efter begivenhed, lyst og behov.

Furesø Kommunes design, eksempel på poser og stoftasker

Gaver

Nedenfor er vist idéer til anvendelse af Furesø Kommunes design på forskellige gaveartikler. Byvåbnet kan anvendes alene, når der udelukkende er behov for at markere et afsenderforhold. Ønskes større dekorativ effekt, er det oplagt at anvende det femte element.

Furesø Kommunes design, eksempel på design på gaver


Sidst opdateret 04. juli 2017

Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links