Det femte element

Betegnelsen "det femte element" refererer på fagsprog til et ekstra grafisk element, der understøtter de øvrige grundelementer i designet som en stærk, dekorativ identitetsmarkør.

Også i Furesø Kommunes designlinje indgår et femte element, der naturligt tager afsæt i byvåbnets organisk svungne vingeslag og bølger. Den svungne linjeføring spiller en fremtrædende rolle i identiteten og er dels med til at skabe et levende og dynamisk design, dels genkendelighed i de forskellige medier.

Det femte element skal bruges på alle de materialer, hvor Furesø Kommune er afsender. Er der tale om et partnerskab mellem Furesø Kommune og andre aktører, kan dette princip fraviges. I disse tilfælde vil det være nok at bruge Furesøs byvåben.

Furesø Kommunes design, eksempel på det femte element

Sidst opdateret 09. maj 2017

Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links