Byvåben

Våbenskjoldet indeholder to symboler: Bølgelinjerne, der henviser til Furesøen, og fuglen, der er blevet til med inspiration i den danske romantiske digter Christian Winthers digt Flyv, Fugl! Flyv fra 1828. Digtet omhandler netop livet omkring Furesøen.

Designlinjens centrale element er byvåbnet, der består af et våbenskjold og et tilhørende navnetræk. Navnetrækket står til højre for byvåbnet og er skrevet i to linier.

Byvåbnet bidrager til at understrege kommunens samlede identitet og medvirker til at skabe klarhed om afsenderforhold. Byvåbnet skal anvendes på alle medier lige fra visitkort og brevpapir til skiltning og elektroniske medier. Det skal altid optræde i den viste form og må ikke beskæres.

 

Furesø Kommunes design, byvåben

Navnetræk

Furesø Kommune har fået sit navn fra Furesøen, der ligger placeret mellem de to gamle kommuner og nu bliver centrum for den nye kommune.

Navnetrækket er tegnet med udgangspunkt i skriften DTL Argo, som er identitetens primære typografi. Der er tilføjet semi-seriffer, hvis former går igen ved fuglens næb og hale. Et andet markant element er de svungne tværstreger i R, Ø og K, der ligeledes er med til at forbinde formsproget mellem våbenskjold og navnetræk.

 

Hent Furesøs byvåben


Sidst opdateret 21. februar 2018

Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links