Fra ord til handling

Puslespil
Visionen lever, og som borger er du aktiv deltager i udviklingen af kommunen som en moderne velfærdskommune.

Vi skaber løsninger sammen

I forbindelse med visionsprocessen er borgerne blevet inviteret til at give deres forslag til visionen og til, hvordan visionen skal udmøntes. Dette er sket via borgermøder  og debatindlæg på hjemmesiden. Alle forslag er samlet i ”Idékatalog Vision Furesø”.

Det arbejder Byrådet videre med

Under visionsprocessen blev ca. 200 initiativer fremsat af borgere og politikere til, hvordan visionen kan udmøntes konkret.  Forvaltningen har gennemgået alle forslag. Flere af borgernes forslag har byrådet allerede vedtaget i forbindelse med budgetforliget for kommunens budget 2013-16.

Økonomiudvalget har på et møde den 21. november 2012 derudover besluttet, at fagudvalgene i løbet af 2013 skal arbejde videre med en række af borgernes øvrige forslag.

Med budget 2013-16 er der afsat seks mio. kr i både 2013 og 2014 samt yderligere 27 mio.kr  i både 2015 og 2016 til igangsættelse af nye initiativer, der kan realisere visionen og styrke Furesø Kommune som en attraktiv grøn bosætningskommune.

De politiske fagudvalg skal nu i gang med at drøfte, hvilke initiativer der kan bidrage til at realisere visionen inden for udvalgets område, herunder om forslagene kan indgå i 2013 eller i en kommende budgetproces for 2014.

Sidst opdateret 01. marts 2013

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)