Om processen - historien

Hyppigt stillede spørgsmål
Borgermøde, debat på nettet og interviews med medlemmerne af byrådet har dannet grundlag for arbejdet med visionen for Furesøs fremtid.

Borgernes vision

Arbejdet med visionen blev skudt i gang på et borgermøde den 14. juni 2011. Her gav otte lokalt funderede ildsjæle samt borgere fra salen deres input til visioner for fremtidens Furesø.

Herefter har der været mulighed for, at give sine input til visionen via en debat på en digital opslagstavle. Du kan finde de indkomne opslag på en samlet side her. 

Læs byrådets beslutning om processen for formuleringen af Vision Furesø

Den 22. juli 2011 blev udsendt pressemeddelelse i forbindelse med debat på den digitale opslagstavle.

Den 29. marts 2012 blev udsendt pressemeddelelse i forbindelse med den videre proces omkring Vision Furesø.

Den 9. juni 2012 blev der afholdt visionsborgermøde på Flyvestation Værløse. Du kan læse resume m.m. fra borgermødet her. Idéerne fra henholdsvis den elektroniske debat på hjemmesiden, samt alle de gode input fra borgermødet er blevet samlet i et Idékatalog, som kan læses her.

Den 20. juni 2012 blev Økonomiudvalget præsenteret for det endelige udkast til visionen.

Den 27. juni 2012 blev Vision Furesø enstemmigt vedtaget på byrådsmødet.

 

Sidst opdateret 12. november 2018

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)