Debatindlæg

Logo for Internet Explorer med en hånd på musen i forgrunden
Kom med dine ideer og input til fremtidens Furesø. Sådan lød opfordringen fra byrådet i april. Debatten om fremtidens vision for Furesø kørte fra mandag den 23. april til onsdag den 27. juni 2012. Debatten er nu lukket, men du kan se alle indlæggene her.

 

Bedre seniorliv
0 kommentarer

Kommentar af Ib Andersen-Høyer d. 13. juni 2012

Med det formål at kommunens ældre får en mere indholdsrig og aktiv tilværelse, foreslår jeg følgende. Kommunen afholder hver måned (eller hveranden) et mø...
Besøgscenter - Mølleåen
0 kommentarer

Kommentar af Bernt Petersen d. 04. juni 2012

Projektet for besøgscentret udformes som et tilplantet voldanlæg og placeres under motorvejsbroen, hvor Mølleåen krydser Frederiksborgvej. Toppen af anlægget udformes so...
Mere liv på landet
0 kommentarer

Kommentar af Elisabeth Rasmussen, økologisk landkvinde, Stengården d. 03. juni 2012

Furesø kommune har mange flotte land- og naturområder. Adgangen til disse bør øges for alle der bor i byerne og der bør være flere aktiviteter i disse områder...
Jordnær livsglæde
0 kommentarer

Kommentar af Jens Otto Rasmussen, økologisk landmand, Stengården d. 03. juni 2012

Kommunen bør have mange nyttehaver, skolehaver, fællesgrønt m.v For mange er det en stor glæde at kunne dyrke sine egne grønsager og det er vigtigt for alle at vide hvo...
Vi finder løsningerne sammen med...andre, der vil have flere nye arbejdspladser til Danmark
0 kommentarer

Kommentar af Heidi Storck d. 03. juni 2012

- Dansk Industri har lavet en handlingsplan for, hvordan Danmark kan tiltrække store datacentre til Danmark. - Udenrigsministeriet er sammen med ”Invest in Denmark” i gang med at finde l...
Flyvestationen som ramme for kultur og aktiviteter for kommunens borgere.
0 kommentarer

Kommentar af Pernille Strange d. 02. juni 2012

Masterplanskitsen som Furesø Kommune fik udarbejdet for Flyvestationen i 2007, beskriver ganske godt det potentiale området har. Ovennævnte plan er meget ambitiøs, omfattende...
Smag på Furesø
0 kommentarer

Kommentar af Torben Bo Toft Christensen d. 01. juni 2012

Furesø ligger tæt på både by og land. Der er let adgang til byens glæder og let adgang til naturen, til skove, enge og søer. Der er også let adgang til landbru...
Cykelpendling mod København
0 kommentarer

Kommentar af Karsten Hansen d. 01. juni 2012

Kommunen kunne gøre meget for at nye pendlere overvinder 'mentale' barrierer for at cykle til arbejde.I "Cykelbussen" har det vist sig at man relativt nemt (begge køn...
Lokalt producerede billige fødevarer
0 kommentarer

Kommentar af Karsten Hansen d. 01. juni 2012

I København er "Københavns fødevarefællesskab" vokset eksplosivt. Det har spredt sig til de andre større byer, men også til mindre byer i Danmark. Mere en...
Skandinavien skal med toget til Europa
0 kommentarer

Kommentar af Gitte Terp Henriksen d. 31. maj 2012

Sådan lyder overskriften på et fint indstik i dagen udgave af Børsen. Københavns kommune, Region hovedstaden, Malmø by, Oslo kommune, Gøteborg by og region samt Hel...
petanque
1 kommentar

Kommentar af Karl Jacobsen d. 30. maj 2012

hvorfor ikke benytte en af de store hangarer til indendørs petanque og evt kroll/krocket baner.

Vindmøller på Flyvestationen
1 kommentar

Kommentar af Jørgen Lindemann d. 28. maj 2012

Før jetmotorerne holdt deres indtog i nutidens fly, summede Flyvestation Værløse af propeller fra datidens maskiner. I dag er det kun sportsfly samt den stolte DC3'er, som af...
Mangfoldighed – en rigdom med 110 forskellige nationaliteter
0 kommentarer

Kommentar af Neslihan DIksan d. 25. maj 2012

Med 110 forskellige nationaliteter har vi i kommunen en rigdom, der kan komme alle borgere til gavn. Vi skal trække på hinandens mangfoldige viden, og det kan vi kun via kommunikation...
Stor fælles kulturarrangementskalender for alle i Furesø
0 kommentarer

Kommentar af zanne Jahn d. 23. maj 2012

Det er i dag nærmest umuligt at få et overblik over hvad der foregår af kulturelle arrangementer i Furesø. Noget står på Kommunens hjemmeside andet står på...
Visioner fra Furesø By og Land
1 kommentar

Kommentar af Bernt Petersen d. 22. maj 2012

1. Oprettelse af en højskole/forskole for musik, film, arkitektur og design på Flyvestationen. Der vil være et stort behov for sådan en skole på Sjælland. 2. Uda...
Vision vedr. genopførelse af sognegården ved Farum Kirke
0 kommentarer

Kommentar af Bernt Petersen d. 22. maj 2012

Farum Kirke med omkringliggende bygninger udgør en væsentlig del af Farum Landsby og er landsbyens ansigt mod vest. Brand og efterfølgende nedrivning af de 2 sognegårdslæ...
Furesø Bevaring
0 kommentarer

Kommentar af Anders Riiber Høj pva. bestyrelsen for Furesø Bevaring d. 20. maj 2012

Foreningen Furesø Bevaring virker for, at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for lokalområdet, bevares...
Furesø fælleselvråds visioner for Furesø kommune
3 kommentarer

Kommentar af Astrid Nielsen d. 20. maj 2012

Furesø Fælleselevråds visioner for Furesø kommune. 1. Vi vil gerne have byerne i vores kommune bundet tættere sammen, så unge har mulighed for at kende hinanden mer...
Nyd udsigten
0 kommentarer

Kommentar af Heidi Storck d. 20. maj 2012

I Furesø er vi nøjsomme med økonomien og nænsomme ved miljøet. Men tager vi os også tid til at nyde naturen, i gang, i løb, på cykel, mens vi svømmer...
Et center for natur, kultur, energi og miljø.
0 kommentarer

Kommentar af Steen Prytz Jensen d. 19. maj 2012

Et visionsforslag på Flyvestationen. Nogle af Flyvestationens bygninger indrettes til et center for Natur, kultur, energi og miljø. Visionen for centeret er at samle de igangvær...
Skal ældre kunne se ud? Plejeboliger i Fa. Mi.
0 kommentarer

Kommentar af Elsebeth Rishede d. 19. maj 2012

Jeg har mange bekymringer mht. plejeboligerne i Farum Midtpunkt. Den første går på udsigten. Vinduerne er store, men i underetagen af 2-etagers lejligheder (næstøverste...
Fleksjob
0 kommentarer

Kommentar af Pernille Sørensen d. 19. maj 2012

Næstekærlighed på arbejdes markede. Hvor ville det være skønt hvis der var plads på arbejdes markede til at rumme synshandicappede mennesker med de kreative kvali...
På sporet af fremtidens Furesø
0 kommentarer

Kommentar af Heidi Storck d. 18. maj 2012

En skønne solskinsdag lader jeg bilen stå, tager toget fra Værløse og stiger først af, når landskaberne og skovstrækningerne mellem Farum, Allerød og Hil...
Tårnet – indsigt og udsigt
0 kommentarer

Kommentar af Steen Prytz Jensen d. 17. maj 2012

Tårnet – indsigt og udsigt er en konkret vision på Flyvestation Værløse. I 2009 udarbejdede, Furesø Museer, Furesø By og Land ved Bernt, Pensionistforeningen p...
En vision for Flyvestation Værløse
0 kommentarer

Kommentar af Steen Prytz Jensen d. 17. maj 2012

Flyvestation Værløse udgør et væsentligt element i den overordnede struktur for de grønne områder omkring Hovedstaden. Flyvestationen er et bindeled, der skaber sam...
Målet er stadig klart
0 kommentarer

Kommentar af Heidi Storck d. 17. maj 2012

Aktuelt arbejder Åbningsgruppen for at der snart kan åbnes for offentlig adgang ind til Flyvestationen. Det er et prisværdigt arbejde, der dels bygger på en positiv dialog me...
Ejerskab af Flyvestationen
0 kommentarer

Kommentar af Ingvar Frier d. 16. maj 2012

Furesø Kommune bør arbejde hen imod et delt ejerskab af Flyvestationen, De områder der er innteressante for friluftslivets udvikling, og som er primære i Kileplanen for Stork...
Fra idé og vision til flyvemuseumsprojektet
0 kommentarer

Kommentar af Knud Rasmussen d. 16. maj 2012

Projektet - Danmarks Flyvehistoriske Museum(DFMV) på den nu nedlagte Flyvestation Værløse går tilbage til år 2005, året hvor "morgengaven" blev bekendtgjo...
Arbejd målrettet på at styrke handelscentrene
0 kommentarer

Kommentar af Lisette F. Thamdrup d. 15. maj 2012

Vi ønsker for Furesø-borgerne, at kommunens politikere vil arbejde målrettet på en vision om at styrke kommunens handelscentre, som skal være med til at sikre, at det fo...
HVEM SKAL BETALE FOR FORURENINGEN PÅ FLYVESTATIONEN
2 kommentarer

Kommentar af Niels Clod-Svensson d. 14. maj 2012

HVEM SKAL BETALE FOR FORURENINGEN PÅ FLYVESTATIONEN

ER DET FURESØBORGERNE ELLER STATEN(FORSVARET)?
Idrætsområdet - visionens lokomotiv
2 kommentarer

Kommentar af Peder Sundgaard, Formand for Furesø Idrætsråd d. 14. maj 2012

Mennesket er skabt til at røre sig, og motion er grundlaget for et godt liv. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer idrætsområdet så vi både tidligt og sent i livet ha...
Åbent Værksted
0 kommentarer

Kommentar af Bent Johannsen d. 11. maj 2012

Vision for Furesø Kommune Åbent Værksted Med inspiration fra Rødovre Kommune foreslås det at oprette et selvforvaltende åbent værksted til glæde for alle...
Dagligvarebutik i Hareskovby
0 kommentarer

Kommentar af Bent Johannsen d. 11. maj 2012

Vision for Furesø Kommune Dagligvarebutik i Hareskovby Hareskovby mangler en dagligvarebutik. Hvis den skal kunne overleve konkurrencen fra bycentrerne i Værløse og Bagsvær...
Offentlig transport og kommunesamarbejde
0 kommentarer

Kommentar af Bent Johannsen d. 11. maj 2012

Vision for Furesø Kommune Offentlig transport, linje 151 og Hareskov Station Hareskovby/Egebjerg ligger som udkantsområde for fire kommuner; Furesø, Gladsaxe, Herlev og Ballerup...
Kultur, Fritid og Flyvestation Værløse
1 kommentar

Kommentar af Preben Sandberg Pettersson d. 11. maj 2012

? Jeg ønsker et blomstrende kultur-, fritids- og idrætsliv i Furesø. Vi skal skabe rammerne for mangfoldigheden og for de frivilliges engagement til gavn for borgernes fysiske og...
Konkrete ideer skal løfte visionen
3 kommentarer

Kommentar af Helle Katrine Møller, De Radikale d. 10. maj 2012

For mig er det vigtigste ved udkastet til visionen for Furesø Kommune 1. At den siger, at vi som kommune vil opføre os ordentligt. Vi skal være samvittighedsfulde, innovative og...
Skal Kumbelhaven ødelægges?
0 kommentarer

Kommentar af Elsebeth Rishede d. 10. maj 2012

Skal Kumbelhaven ødelægges? Vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen handler ikke kun om Bybækgrunden, men om hele Farum midtby og dermed også Kumbelhaven. Her skal bygges...
Vision for Furesø
0 kommentarer

Kommentar af Henrik Vester Christensen d. 09. maj 2012

Min hensigt med en vision for kommunen er at forsyne de nuværende borgere med den højest muglige kvalitet, på de punkter hvor Kommunen har berøring med borgeren. En anden hen...
Furesø Kommune skal være blandt landets mest attraktive bosætningskommuner
1 kommentar

Kommentar af Per Kattrup d. 08. maj 2012

Mine visioner for en fremtid for Furesø Kommune bygger på respekten for fortiden til anvendelse for fremtiden. Vi skal anvende det historiske og naturrigdommene til at gøre gr...
Værløse Bymidte
0 kommentarer

Kommentar af Erik Christiansen d. 08. maj 2012

Ønsker du Bymidten lukket? Centerforeningen for Værløse Bymidte har skrevet et åbent brev til politikere i Furesø Kommune. Brevet kan i sin helhed læses på www...
Vækst i virksomhederne, uddannelse og beskæftigelse
0 kommentarer

Kommentar af Preben Sandberg Pettersson d. 08. maj 2012

Min vision er også, at vi i Furesø vedbliver med at skabe vækst i antal virksomheder og arbejdspladser og at vi lokalt fortsætter den store og effektive indsats for at f...
Visionen om den grønne klimakommune
2 kommentarer

Kommentar af Preben Sandberg Pettersson d. 06. maj 2012

"Vi arver ikke jorden fra vores forældre, vi låner den af vores børn”. [Indiansk ordsprog] • Min vision er at Furesø kommune er 100 % baseret på energiforsyning...
Styr på økonomien så vi kan udvikle Furesø
0 kommentarer

Kommentar af Preben Sandberg Pettersson d. 05. maj 2012

• Både i dag og i fremtiden skal der være styr på Furesøs kommunens økonomi og kommunen skal drives effektivt. Byrådet har fastlagt en finansiel strategi, der l...
Et sammenhængende og mangfoldigt Furesø
1 kommentar

Kommentar af Preben Sandberg Pettersson d. 03. maj 2012

• ”Den som vil og yder sit, skal aldrig hjælpes for sidste gang”, Svend Auken 2010 • Min vision for Furesø er en sammenhængende og mangfoldig kommune, hvor der er plads til alle...
Aktivitetspladser i Furesø
0 kommentarer

Kommentar af Susanne Unn Weihe d. 02. maj 2012

Visionen ”På mobilen ser jeg et kort, med alle Furesøs aktivitetspladser som er forbundet af stier gennem natur og by. Aktivitetspladser som er mødesteder, en form for lege- og id...
Furesø skal finde nye veje ud af krisen
3 kommentarer

Kommentar af Ole Bondo Christensen d. 02. maj 2012

Den internationale finansielle krise har ramt Danmark og selv om vores kreditværdighed hører til blandt de højeste i verden, så har vores Christiansborgs politikere med god g...
Konkrete visionsinitiativer
0 kommentarer

Kommentar af Ulrick Moos, Dalsø Park 142, Værløse d. 29. april 2012

Kommunens visionsudspil udstikker et par hovedvisioner, der forenklet kan formuleres således: • Furesø naturkommune • Furesø kreativ kommune Kommet så langt bliver næs...
Hareskovtrafik
2 kommentarer

Kommentar af Finn Løkkegaard d. 26. april 2012

I 1970erne drøftedes en omfartsvej til Hareskovby. Genåbning af en vej fra Fægydens udmunding og op til stationen samt etablering af en fortsættelse fra stationen til krydset...
genåbning af genbrugscontineren i Værløse
0 kommentarer

Kommentar af Per Arleth d. 21. april 2012

Stedet hvor kommunens beboere kunne hente gratis ting og genbruge dem findes Farum og burde også eksistere i Værløse igen. Det ville også være til gavn for miljøet...

Debatten er nu lukket. Tak for alle indlæg.

Sidst opdateret 28. juni 2012

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links