Brevstemmer

Frimærke på brev
I stedet for at møde op på valgdagen og stemme, kan du vælge at brevstemme. Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Er du syg eller på anden måde fysisk ikke i stand til at forlade hjemmet, kan du søge om at få lov til at stemme i eget hjem.

Hvornår kan jeg afgive min brevstemme?

Til valg kan du afgive en brevstemme, hvis du er forhindret i at møde op på valgdagen. I Furesø Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på biblioteket i Værløse og Farum.

Alle kan brevstemme. Du kan også brevstemme flere gange, hvis du f.eks. har fortrudt dit første valg. Det vil altid være den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du har brevstemt, kan du ikke også stemme på valgdagen. Husk at medbringe legitimation f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.

Brevafstemme i eget hjem

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemmefra. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje vil de hjælpe dig med, hvordan du skal gøre. 

På dagen, hvor du skal afgive brevstemme, vil der komme 2 personer hjem til dig. Har du brug for hjælp til at afgive din brevstemme, kan de hjælpe dig, men du har også mulighed for selv af udpege en person. Stemmemodtagerne har tavshedspligt.

Brevafstemme på plejehjem, sygehuse mv.

Beboere på kommunens plejehjem, plejecentre mv. vil få besøg af kommunens brevstemmemodtagere.  Vælgere, der er indlagt på sygehuse, har mulighed for at brevstemme. Personalet på sygehuset vil foretage det fornødne. Indsatte i fængsler kan brevstemme, hvor også personalet vil foretage det fornødne. 

Yderligere information

Hvis du ønsker nærmere oplysninger, kan du henvende dig til Borgerservice på tlf. 7235 4000 eller læse om det på ministeriets hjemmeside.

Sidst opdateret 28. november 2017