Kandidatlister

Der sættes kryds på valglisten
Når du ønsker at stille op til kommunalvalget, skal du udfylde en kandidatliste. Er listen ikke repræsenteret i byrådet i indeværende periode, er der krav om, at kandidatlisten skal underskrives af stillere.

Kandidatlister med stillere

For at stille op til valget skal du udfylde en kandidatliste. Kandidatlister kan indleveres fra tirsdag den 19. september 2017 indtil tirsdag den 3. oktober kl. 12 til byrådssekretariatet, hvor listerne også kan rekvireres. Der må højst være 25 navne på listen, når der skal vælges 21 byrådsmedlemmer.

Kandidatlisten skal have mindst 25 og højst 50 stillere, der personligt har underskrevet kandidatlisterne.

Stillere

En stiller skal opfylde de normale betingelser for valgret i kommunen og kan kun underskrive én kandidatliste.

Kandidatlister uden stillere

Er listen blevet valgt ved sidste valg til Furesø Byråd og fortsat er repræsenteret i byrådet senest 9 uger før valgdagen, kan listen anmode om, at blive fritaget for at indhente underskrifter fra stillere. Disse kandidatlister kan tidligst indgives tirsdag den 5. september og senest den 19. september kl. 12.

Listebetegnelse

Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om listebetegnelse, som skal være godkendt af kandidaterne ved deres underskrift.

Listeforbund og/eller valgforbund

For at indgå i et liste- og/eller valgforbund med andre kandidatlister, skal du udfylde en anmeldelsesblanket. Anmeldelsen skal være underskrevet af repæsentanter for hver af de kandidatlister, der indgår i forbundet og skal senest afleveres til byrådssekretariatet den 9. oktober kl. 12.

Du kan læse mere om liste- og valgforbund på ministeriets hjemmeside.

Navn på stemmesedlen

Angivelsen af, hvordan kandidaten ønsker sit navn anført på stemmesedlen, skal ske på kandidatanmeldelsen. Du kan læse mere om dette på ministeriets hjemmeside.

Blanketter

Alle blanketterne kan fås ved at kontakte byrådssekretariatet. Kandidatlister og anmeldelser af valg- og listeforbund skal ligeledes afleveres til byrådssekretariatet, når de er udfyldt inden fristernes udløb.

Sidst opdateret 01. august 2017

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)