Kommunalvalg

Valgstemmekasse
Der var sidst kommunal- og regionsrådsvalg den 21. november 2017.

Hvor tit er der kommunalvalg?

I Danmark afholdes der kommunalvalg på den tredje tirsdag i november hvert fjerde år. Du kan stemme både på et parti eller en kandidat. 

Der skal vælges ét byråd eller kommunalbestyrelse i hver af landets 98 kommuner. I Furesø Kommune skal der vælges 21 medlemmer til byrådet.

Hvem kan stemme?

For at kunne stemme til kommunal- og regionrådsvalget skal du være fyldt 18 år og have fast bopæl i kommunen eller regionen og enten:

  • være dansk statsborger

  • være statsborger i et andet EU-land (herunder EU-diplomat)

  • være statsborger i Island eller Norge eller

  • uden afbrydelse have haft fast bopæl i landet de sidste 3 år forud for valgdagen

Pr. 1. juli 2016 kan personer, der er sat under værgemål og fået frataget sin retlige handleevne efter værgemålsloven § 6, stemme til kommunale og regionale valg.

Du kan via menuen læse, hvad du skal gøre, når du gerne vil stemme til valget eller ønsker at stille op til byrådet.

Sidst opdateret 28. november 2017

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links