EU-borgere i Danmark

Optagelse på valglisten for EU-borgere, der bor i Danmark

Er du statsborger i et andet EU-medlemsland, fyldt 18 år senest på valgdagen og har bopæl i Danmark, har du ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 i Danmark.

Hvis du er tilmeldt et folkeregister i Danmark, anses du for at have bopæl i Danmark. For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du dog være optaget på valglisten.

De EU-borgere, der var optaget på valglisten i 2004, optages automatisk på valglisten i 2009, hvis de siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, og de ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten.

Indenrigs- og Socialministeriet (tidligere Velfærdsministeriet) har sendt besked til alle EU-borgere, som fredag den 6. marts 2009 er tilmeldt folkeregistret i en kommune i Danmark, og som vil være fyldt 18 år senest på valgdagen og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, om, at de har valgret til Europa-Parlamentet i Danmark samt om reglerne om optagelse på valglisten mv.

De EU-borgere, der ikke var optaget på valglisten i 2004, fik sammen med brevet et ansøgningsskema til brug ved ansøgning om optagelse på valglisten.

Optagelse på valglisten

EU-borgere kan kun optages på valglisten efter ansøgning. Det skyldes, at EU-borgere, som bor i en anden medlemsstat end deres hjemland, normalt har mulighed for at vælge, om de vil deltage i valget i deres hjemland eller i deres bopælsland. Man kan dog kun stemme ét sted og må derfor ikke stemme både ved valget i Danmark og i en af de øvrige medlemsstater i EU.

Vil du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du derfor normalt søge om at komme på valglisten, fristen herfor var den 4. maj 2009.

EU-borgere, der flytter til Danmark senere end den 4. maj 2009 eller senere end denne dag anmelder flytning til folkeregistret, kan ikke optages på valglisten og vil derfor ikke kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 7. juni 2009.

Sidst opdateret 31. oktober 2013

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)