2017-2018: Udviklingsudvalg på skoleområdet

Undervisning i en klasse
Udviklingsudvalget er rådgivende overfor byrådspolitikerne. Ved hjælp af konkrete anbefalinger skal udvalgets medlemmer klæde politikerne bedre på til at træffe beslutninger inden for emnet i fagudvalg og byråd.

Politikere i udvalget:

Forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne:

  • Karin Alsø, Stavnsholt
  • Bettina U. Møller, Lille Værløse Skole
  • Claus Goldberg, Egeskolen

Forældrerepræsentanterne har ønsket, at Kim Ladegaard, Syvstjerneskolen fungerer som suppleant

Elevrepræsentanter for Fælleselevrådet:

Skoleleder:

  • Pia Christensen, skoleleder på Lyngholmskolen

Medarbejderrepræsentanter fra hhv. Furesø Lærerkreds og BUPL:

  • Louise Brandt, Furesø lærekreds
  • Jane Hanson, BUPL

Medlemmer af udviklingsudvalget på skoleområdet, 2017-2018

Sidst opdateret 13. juni 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.